1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103   Uygulamalar dinden sayılarak bu konudaki mevzuat kemikleştirilmiştir.

  Zekât/sadaka ile ilgili sorunların çözülmesi, öncelikle bu sorunların tartışılmasına ve konunun içtihada açılmasıyla mümkün olabilir.

  7- Zekât/sadaka ile ilgili sorunlardan biri de şudur: Zekât/ sadaka dediğimiz uygulamanın ilk şekline dönmemiz mümkün müdür? Yoksa günümüzdeki uygulamaya devam mı etmeliyiz? Bu soruya bu veya bu şekilde cevap vermek bu kitabın amaçları arasında bulunmamaktadır. İlk şekle dönmek ve buradan hareketle ortaya konacak yeni içtihatlarla meseleyi günümüze uyarlamak şeriatla yönetilen ülkelerde dahi olsa çok büyük bir irade ve inkılap gerektirir. Bizim buradaki amacımız ancak ve ancak zekât/sadaka konusundaki hakikatleri tespitten ibarettir.

  8-Bir başka konuda şudur: Din alanında süregelen alışkanlıklara aykırı gelebilecek bir hususu dile getirmek, Müslüman halkın ve dini cemaatlerin büyük tepkisiyle karşılanıyor. İnsanlar babalarından hatta ninelerinden gördüklerine ve duyduklarına inanıyor. Din alanında geleneklere aykırı olabilecek - nasslara dayalı dosdoğru bir hakikat bile olsa- yeni bir şey söylemenin zorluğunu biliyor ve takdir ediyorum.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  7

  

 


7
Önceki                  Sonraki