1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103   4- Sadakaların verileceği dördüncü sınıf “ve’l-müellefe-i kulûbuhum.” denilen kalpleri İslâma ısındırılacaklar sınıfıdır. Peygamberimizin uygulamalarına baktığımızda bu tür kimselere - bunlar içinde yeni Müslüman olmuş kişiler bulunduğu gibi henüz Müslüman olmamış ama Müslüman olması istenen kişiler de mevcuttur- sadakalardan verildiği gibi, gerek ganimet malları veya anlaşmalı ülkelerden gelen vergilerden de verilmiştir. Sadakaların bu kesime verilmesi, Hz Ebu Bekir’den sonra uygulanmadığı için İslam âlimleri, müellefe-i kûlüp denilen bu sınıf üzerinde durmamıştır. Oysa bu sınıfın desteklenmesi İslâmiyetin yayılması, taraftar bulması ve doğru anlaşılması için çok önemli bir uygulama idi. Müslümanların bunu idrak edememiş olmasını büyük bir kayıp saymak gerekir. Kur’an’da bu sınıfla ilgili olarak ‘müellefe-i kulûbuhum’ tabiri geçtiğinden bu fasıldan şahıslara verilmesi dışında, İslâm’a ısındırılmaları gereken kimselere sağlık, eğitim ve altyapı hizmetleri götürülmesi de düşünülebilirdi. Önemli olan amacın gerçekleştirilmesi değil midir? İslâmiyet’in doğru anlaşılması için yapılacak harcamalar zamanında yapılabilmiş olsaydı, bu gün İslam dünyasında karşılaştığımız bazı aykırı mezheplerin, bilgisizlikten kaynaklanan inançlar ve uygulamaların yeri daha sınırlı olurdu.

  Şimdi burada bir nebze duralım ve İmam Ebu Yusuf’un müellefe-i kulüp faslı ile ilgili söylediği sözü bir daha hatırlayalım. İmam Ebu Yusuf yukarıda tercümesini sunduğumuz metinde şöyle diyordu: “müellefe-i kulup Hz. Ömer tarafından kaldırılmıştır.”

  Ebu Yusuf’un bu sözünü kabul etmek mümkün değildir. Sadakalardan müellefe-i kulûba verilmesi veya bu yolda harcanması 9/60 ayetinin hükmüdür. Allah’ın hükmünü

  

  60

  

 


60
Önceki                  Sonraki