1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103   

  HADİSLERDE ZEKÂT/SADAKA

  

  Sadaka yani devletin Müslümanlardan toplayacağı vergi konusunda, Peygamberimiz zamanından bize ulaşan rivayetler de pek azdır. Çünkü farz olan zekât/sadakanın emredildiği süre, Hicri dokuzuncu yılda inmiş ve Peygamberimiz tarafından uygulanması az bir süre ile sınırlı kalmıştır. Zekât/sadaka konusu ile ilgili olarak Sahih’i Buhari’ de bulunan ve hüküm ifade eden rivayetlerin tamamına yakını aşağıya alınmıştır:

  Bu hadislerin tercümesini yapanlar orijinal metinlerinde geçen sadaka terimi yerine zekât terimini kullanmışlardır. Doğrusu zekât değil sadaka olmalı idi. Bu nedenle her zekât teriminin yanına aslına uygun olarak sadaka terimi, tarafımdan ilave edilmiş bulunmaktadır.

  Ebu Said el-Hudrî (r.a.) dan: Hz Peygamber şöyle demiştir: “Beş ukıyyeden az miktar( gümüş)te zekât/sadaka yoktur. En az üç yaşında beş deveden aşağısında zekât/sadaka yoktur. Beş vesaktan aşağısındaki mahsulden zekât/sadaka yoktur.” (Buhari Muhtasarı 708. hadis) Bu hadisin İmam Malik’in Muvatta adlı eserindeki ifadesi şöyledir: “Üç yüz sa’dan az hurmanın zekât/sadakası yoktur, iki yüz dirheme ulaşmayan gümüşe zekât/adaka düşmez, beş deveden az sayıdaki deveye zekât/sadaka düşmez..” ” ( Bu Hadis’in Arapça metni yukarı 12. sayfada verilmiştir.)

  Ebu Hureyre(r.a) dan: Hz. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “Binek atı, ve kölesinden dolayı Müslümanın zekât/sadaka vermesi gerekmez” (Buhari Muhtasarı 742. hadis. Bu hadisin Arapça metni de 12. sayfada verilmiştir.)

  

  31

  

 


31
Önceki                  Sonraki