1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103   İmam Ebu Yusuf, Haraç adlı eserinin 16. bölümünde fî sebilillah kavramı ile ilgili olarak şöyle diyor: (Ali Özek’in tercümesinden aynen alıyorum.)

  e) “Müslümanlara ait yolların ıslahı ve tamirine ve yeni yollar açılmasına bir sehim (pay). Bu sehim zekât memurlarının sehmi verildikten sonra ayrılır.”

  Ebu Yusuf (e) şıkkında ‘Fi sebilillah’ tabirini kullanmadan kısa bir açıklama yapmaktadır. Bu açıklamaya göre bu fasıl, yolların ıslahı, tamiri ve yeni yolların yapımı için kullanılır. Bazı âlimlerin görüşü de buna yakındır. Bu alimlere göre cihat amaçlı yapılacak köprüler, yollar ve tahkimatlar bu fasıldan karşılanır.

  Hayrettin Karaman’ın yukarıda işaret ettiğimiz makalesinde zekâtın/sadakanın hayır kurumlarına ve hayır işlerine verilmesi konusunda net bir cevap vermekten kaçınmakta olduğunu görüyoruz. Günümüzde Müslümanlara rehberlik eden ilmihal kitapları da zekât/sadakalardan cami, okul, yol yapımına ve diğer hayır işlerine ve bu amaçla faaliyet gösteren dernek ve vakıflara verilebileceği ile ilgili bir ruhsat bulamayız. Muaz ibni Cebel hadisinde geçen “onların zenginlerinden alınıp fakirlerine verilmek üzere sadaka vermelerini söyle” şeklindeki hadise istinaden hep zekât/sadakaların fakirlere verilmesi teşvik edilmiş, 9/60 ayetinin hükümleri görmemezlikten gelinmiştir.

  Muhammet Hamidullah’ın bu konudaki görüşü de önem arz etmektedir. Ayetin yorumunda Muhammet Hamidullah İslam Peygamberi adlı kitabının 1646 nolu paragrafında şunları söylemektedir:

  “Allah yolunda” (fî sebilillah) terimi, İslamın her yoldan ve her çeşit savunma ve hayrının sağlanması iş ve fiillerine işaret eder: Dul kadınlar ve yetimler lehinde ödeme-

  

  64

  

 


64
Önceki                  Sonraki