1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103   yoluyla, netice de bu yapılan şey, dine bir ilave gibi algılanmamalı, muamelatla ilgili bir alanda maslahata uygun olarak yapılan bir düzenleme addedilmelidir.

   Bu noktada asgari geçim indirimi gibi bir kavramın bu konu ile ilgilendirilmesi de düşünülebilir.

  

  

  

  ZEKÂT/SADAKA OLARAK ALINAN YÜZDELER DEĞİŞEBİLİR Mİ?

  

  Paradan, hayvanlardan, mahsullerden, define ve madenlerden alınan zekât/sadakaların yüzdelerini peygamberimiz(s.a.s) koymuştur. Paradan kırkta bir, hayvanlardan kırkta bir, mahsullerden onda bir, madenlerden beşte bir vergi alınması peygamberimiz(s.a.s)in uygulamalarıdır.

  Eğer biz bu malların dışında yer alan zenginliklerin zekât/sadaka konusu olamayacağı görüşünde isek, -mevcut ilmihal kitapları ve fıkıh mevzuatında bu eğilimi görüyoruz- söylenecek bir şey yoktur. Peygamberimiz(s.a.s) nakliye yaparak zengin olan veya otel işleten Müslümanların gelirlerinden sadaka almadıysa, bunlar sadakalar kapsamı dışındadır diyenler olabilir. Lakin biz bu görüşte değiliz ve bu görüşün doğru olmadığını düşünüyoruz.

  Peygamberimiz(s.a.s)in kendi zamanında sadakalar için koyduğu yüzdeler, vahiy sonucu konmuş ölçüler değildir. Peygamberimiz(s.a.s) yaşadığı zamana göre içtihatla koyduğu miktarlardır. Lakin Peygamberimiz(s.a.s) koyduğu ölçüleri değiştirdiğine, tadil ettiğine dair bir habere de rastlamıyoruz. Zaten hayatının son iki yılına rastlayan bu

  

  88

  

 


88
Önceki                  Sonraki