1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103   Şimdi de bu ayetin kapsamı ile ilgili bazı sorunlara temas etmek durundayız. Ayetin özünü ve derinliğini kavrayabilmek için Kur’an’ın orijinal ifadelerine baş vurmakta fayda vardır. 9/60 ayetinde geçen sekiz sınıfın durumları şöyledir:

  

  انّما الصّدقاتُ للفقراءِ والمساكين والعاملين عليها والمُؤلّفةِ قلوبُهم وفى الرّقابِ والغا رمينَ وفى سبيل الله وابنِ السّبيلِ فريضةً ومن الله واللهُ عليم حكيمٌ

  

  

  1-Kur’an daki sıraya göre sadakaların verileceği ilk sınıf, “lil-fukara” dır. Anlamı “fakirler içindir” demektir. Bu sınıf için fazladan yapılacak bir açıklamaya ihtiyaç yoktur, manası açıktır. Lakin fakirler içindir demekle fakirlere verilir anlamı arasında önemli bir fark olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Buradaki ‘lam’ harfi bazen ‘için’, bazen ‘hakkıdır’, bazen ‘aittir’ bazen ‘mahsustur’ şeklinde tercüme edilmektedir. Fukara içindir, fukaranın hakkıdır ve fukaraya aittir anlamları az çok birbirinden farklı bir şekilde yorumlanabilir. Burada önemli olan nokta, fakirler için harcamakla doğrudan fakire vermek arasında önemli bir farkın olduğu ve bu ayette doğrudan kişilere verilir diyenlere mukabil bu uğurda harcanır diyenlerin de mevcut olduğudur. Lakin şu var ki, ilk dönemlerde sadakalar doğrudan fakirlere verilmiştir; uygulama böyle olmuştur. Bazı müfessir ve mütercimler de ayete uygulamadan gelen bu manayı vermeyi yeğlemişlerdir.

  

 


58
Önceki                  Sonraki