1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103   

  

  

  

  Aynı hadis kitabının 993 ve 994 numaralı hadislerinde geçen infak tabirine gelince, bu tabir de gönüllü olarak

  yapılan yardım anlamına gelmektedir.(2)

  Diğer yanda, Müslim’in yazıldığı tarihe gelinceye kadar, (Hicrî 3. yüzyıl) sadaka teriminin bazen gönüllü olarak yapılan infak anlamında, bazen da devletin zenginlerden topladığı vergi anlamında kullanıldığını görüyoruz.

  Nitekim.“Her maruf iyilik sadakadır” sözünde olduğu gibi. Buradaki sadaka tabiri gönüllü olarak yapılan iyilik anlamında kullanılmıştır (1005. hadis).(3) Kuran’da da bu anlama gelen ayetlerin mevcut olduğunu yukarıda belirtmiştik.

  Diğer yanda Ebu Hüreyre’den rivayet edilen bir hadisin rivayet kanallarından birinde, nafile olarak yapılan yardımlar için zekât kelimesi, aynı hadisin diğer bir rivayet kanalında ise, sadaka kelimesi kullanılmıştır. Bu da 3. yüzyıla

  

  

  2 993. Hadis: Ebu Hureyre (R ), Peygamberimiz ( S) in şöyle buyurduğunu haber veriyor: “Allah Tebareke ve tealâ: Ey Adem oğlu! İnfak etki ben de sana infak edeyim buyurdu.” قالالله تبارك وتعالى:ياابن آدم أنْفِقْ أنْفِقْ عليك 994. Hadis: Sevban Dedi ki: Resulüllah (s.a.s) şöyle buyurdu: “Kişinin infak edeceği dinarın en faziletlisi evvela ailesine ve ailesi içindekilere sarfedeceği dinar, sonra Allah yolunda cihat için beslediği binek hayvanına sarfedeceği dinar, sonra da Allah yolundaki cihat arkadaşlarına sarfedeceği dinardır. أفْضَلُ دِنارٍ يُنْفِقُهُ الرجُلُ. دنارٌ يُنْفِقُهُ على عِيالِهِ.....

  3 كلٌ معْرٔوفٍ صدقَةٌ 10

 


10
Önceki                  Sonraki