1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103   toplanarak toplamı beş vesk miktarını aşarsa bundan zekât/sadaka alınır.)

  h)İmam Malik ve Ömer b. Abdülaziz’e göre, zekât/sadaka üç türlü şeyden alınır: Ziraat ürünü, para ve hayvanlardan.(deve, sığır ve davar) İmam Malik bu ifadesiyle Müslümanlardan alınan diğer vergilerin zekat/sadakalar hükmünde olmadığını mı söylüyor? Bu bir içtihat mıdır? Yoksa Peygamberimiz(s.a.s) zekât/sadakaları bu üç şeyden aldı diye bu uygulama dinin bir doğması, değişmez emri midir? Eğer bu bir içtihat ise farklı görüşler olması da mümkündür. Bir gelirin zekât/sadaka hükmünde olması veya olmaması içtihatla belirlenen bir şey midir? Hani İmam Malik şöyle diyordu: “İttifakla varılan hükme göre, zekât/sadakalar Müslümanların mallarından alınan vergidir.”

  Biz bu ifadeyi yanlış mı anladık? Zekât/sadakalar Müslümanların mallarından alınıyor. Yani Müslüman olmayanların mallarından alınan vergiler sadaka hükmünde değil. Bir de şu var: Müslümanların mallarından alınıp da zekât/sadaka hükmünde olmayan vergilerden bahsedebilir miyiz? Örneğin ziraat ürünü, hayvan ve para dışında Müslümanların olup da onların pazara getirdiği mallardan alınan yüzdelikler, yine Müslümanların olup da madenlerden ve denizden çıkarılanlar, devlet mallarının kiraya verilme-siyle elde edilen gelirler, asrımızın üretim ve ticaret şekillerinden alınan vergiler zekât/sadaka hükmünde değil midir? Bunların yeri neresidir? Nerelere harcanırlar?

  Öyle anlaşılıyor ki, Emevî ve Abbasi döneminin halifeleri, Müslümanların gelirlerinden alınan vergileri Zekât/sadakaların harcandığı yere harcamamak, biraz da

  kendi keyiflerine göre harcayabilmek için zekât/sadakaların

  

  80

  

 


80
Önceki                  Sonraki