1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103   

  

  

  BİTİRİRKEN

  

  9/60 AYETİ KAPSAMINDA GÜNÜMÜZDE NELER YAPILABİLİR?

  

  Ben bu konuda devlete bir görev yüklemek niyetinde değilim. Eğer devlet, ben bu işle ilgilenmiyorum, ben bütçemi dini esaslara dayandırmam diyorsa o kendi bilebileceği bir şey. Nitekim Hz Osman da bazı zenginliklerden devlet adına zekât/sadaka almaktan vazgeçmişti. Yine hicri 7. yüzyılda devletin her türlü zekât/sadaka toplamaktan vazgeçtiğini biliyoruz. Mısırda alınan bu karar, kutsal bir nass gibi benimsenmiş, asırlara sirayet etmiş ve en güçlü İslam devletleri bile geriye dönerek İslam dininin devlete yüklediği bu görevi taşımak cesaretini gösterememiştir. 600 sene hüküm süren Osmanlı devleti de bunlara dahildir.

  Biz burada süregelen anlayış çerçevesinde yapılması mümkün olan şeyler konusunda bazı önerilerde bulunmak istiyoruz.

  Hz. Osman’ın içtihadına göre yanında altını, gümüşü, parası ve ticaret eşyası bulunup da üzerinden bir yıl geçmiş bulunan kimseler, günümüzde olduğu gibi zekât/sadakalarını kendi vicdanlarına danışarak ve hesaplayarak vermeye devam etsinler diyelim. Süre gelen bu uygulamanın olumlu bir yanı olduğunu da düşünüyorum. Çünkü batınî mallar dediğimiz bu tür zenginliklere sahip olanların durumları, ancak kendilerinin bilebileceği bir şeydir.

  

  9

  

 


95
Önceki                  Sonraki