1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103   b) Buharî Muhtasarının zekât bölümünde bu konu ile ilgili 66 haber bulunmaktadır. Biz burada onlardan sadece sekiz tanesini aldık. Diğer rivayetler genellikle zekât veya sadaka vermeyi teşvik babında rivayetlerdi.

  Yukarıda aldığımız ve hüküm ifade eden rivayetlerde dikkati çeken hususlardan biri de şudur: Bu haberlerde nisap miktarı ve hangi maldan zekâ/sadakat alınacağı gösterilmiş, fakat ne ölçüde zekâ/sadaka alınacağı gösterilmemiş. İslam hukukunda zekat/sadakanın hangi maldan ne miktar alınacağına dair haberler ve hükümler, daha çok ilk halifelerin ve bir de Ömer b. Abdülaziz’in uygulamalarına dayanmaktadır. Lakin ilk halifelerin zekat/sadaka miktarını belirlerken Peygamberimizden kalan yazılı bir metne dayandıkları belirtilmektedir.

   c) Bu hadislerde zekâtın/sadakaların kimlere verildiği ile ilgili fazla bir bilgi de bulunmamaktadır.

   d) Bazı kaynaklar, “Medine’ye gelen sadaka mallarını peygamberimiz(s.a.v.) hemen dağıtır, bunları saklamazdı” diyorsa da bunun nakit olarak gelen vergilere ait olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim yukarıda geçen Enes b. Malik hadisi, Peygamberimiz(s.a.v.)in sadaka hayvanlarını işaretleyip otlağa gönderdiğini söylemektedir.

   e) Buhari’den aldığımız rivayetlerde ticaret mallarının zekât/sadakasından bahsedilmiyor: Bu konu ile ilgili olarak bazı kaynaklarda ticaretten, ticaret malından ve gümrüklerden vergi alınması uygulamasının Hz Ömer döneminde başladığı belirtilmektedir.

  

  

  

  

  

  34

  

 


34
Önceki                  Sonraki