1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103   14

  93/10 (11) Sakın bir şey isteyeni azarlama.

  90/14-16 (35) İyi müminin sıfatlarından olarak: Şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi, yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır.

  35/29 (43) …Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizlice ve açıktan infak edenler...

  14/31 (72) İnanan kullarıma söyle, namazı dosdoğru kılsınlar, hiçbir alışveriş ve dostluğun bulunmadığı bir gün gelmeden önce kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda gizlice ve açıktan infak etsinler.

  23/3-4-5 (74) Onlar ki, faydasız işlerden yüz çevirirler, onlar ki zekâtı öderler, onlar ki ırzlarını korurlar.

  70/24-25 (79) Onların mallarında yoksul ve yoksun kimseler için bir hak vardır.

  30/39 (84) İnsanların malları içinde artsın diye faizle her ne verirseniz, Allah katında artmaz. Ama Allah’ın hoşnutluğunu isteyerek her ne zekât verirseniz; işte bunu yapanlar sevaplarını kat kat artırırlar.

  2/195 (87) (Mallarınızı) Allah yolunda infak edin (harcayın). Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever.

  2/219 (87) …Yine Allah yolunda ne infak edeceklerini (harcayacaklarını) soruyorlar. De ki: “ihtiyaçtan arta kalanı.” …

  2/263 (87) Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden gönül kırma gelen bir sadakadan daha hayırlıdır...

  2/267 (87) Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardıklarınızdan infak edin. Kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız

  

  

 


15
Önceki                  Sonraki