1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103   İmam Malik, meskenlerin kiralarından peşin olarak zekât alınmaz diyor. Bu ya İmam Malik’in kendi görüşüdür veya Medine’deki bir uygulamayı yansıtmaktadır. İmam Malik’in bu tespiti isabetli bir hüküm olmayabilir. Çünkü mahsulden peşinen zekât alınıp da kiradan alınmaması adaletli görülmüyor. Eğer biz kiraları bir yıl beklettikten sonra, elimizde kalan üzerinden zekât/sadaka almaya kalkarsak (Umumun görüşüne göre bir malın üzerinden bir yıl geçmedikçe bundan zekat alınmaz) korkarım ki kiralardan alınacak zekât/sadaka bulamayız. Çünkü hanlar ve apartman sahipleri, kiraya verecek mülkü ve üretim araçları olan kişiler topladıkları kiraları bir yıl bekletmeden yeni yatırımlarda kullanarak zekât/sadaka vermekten kurtulabilir. Bunun sayısız örnekleri de vardır. Söylemek istediğim şey şudur: İçtihatlar kesin ve dokunulmaz değildir. İçtihat konusu olan bir alanda birbirinden farklı içtihatlarda bulunmak mümkün-dür. Muaviye’nin memurların maaşından (eğer nisap mikta-rını aşıyorsa) peşin olarak zekât/sadaka alması, bazı gelirlerden peşin vergi alınması konusunda uygun bir örnek olabilir.

  f) İmam Malik’in bir başka içtihadına göre, veraset vergisi yoktur. Servet kime kalmışsa bir yıl sonra usulüne uygun zekâtını verir.

  g)İmam Malik’e göre buğdaygiller kendi aralarında, baklagiller de kendi aralarında toplanır. Buğdayla nohut toplanmaz. Altın ve gümüş üst üste toplanır. Yani buğdayla nohut ayrı ayrı beş vesk miktarına ulaşamamışsa bunları toplayarak, toplamından zekât/sadaka alamayız. Ama altın ile gümüşü toplar, nisaba malik olduğunda toplamından sadaka alırız. Bu görüşler de İmam Malik’in içtihatlarıdır. ( Ebu Yusuf’a göre muhtelif mahsuller buğday, arpa, üzüm, hurma

  

  80

  

 


79
Önceki                  Sonraki