1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103   18

  

  

  

  

  İSLAMIN İLK DÖNEMLERİNDE

  DEVLETİN GELİR KAYNAKLARI

  

  İslamda Devletin Mali Sisteminin Teşekkülü.

  İslamda devlet maliyesinin Peygamberimiz(s.a.v.)in Medine’ye gelişiyle başladığını söyleyebiliriz.

   Resûlüllah Medine’ye gelmekle aynı zamanda şehrin yönetimini de devralmış oldu. Herkes ona itaat ediyordu. İlk başlarda Medine şehir devletinin gelirlerinin, zekât veya infak adı altında gönüllü vergilerden meydana geldiğini söyleyebiliriz. Daha sonra ganimetlerden ayrılan ve Allah’a ve Peygambere tahsis edilen beşte birler, Medine şehir devletinin resmi gelirini oluşturdu.

  Bedir savaşında alınan ganimetlerden devlet hissesi olarak beşte bir hisse ayrılmamıştır. Devlet bütçesi için ilk resmi gelir kaynağı, bir Yahudi kabilesi olan Beni Kaynuka’dan alınan ganimetlerden oluşmuş ve bu ganimetlerin beşte biri, Enfal süresi 41 ayeti gereği devlet bütçesine aktarılmıştır. Beni Kaynuka kabilesinin tamamı Medine’den çıkarılmış ve bunlar çok sayıda silah ve kuyumcu malzemesi bırakarak hicretten 20 ay sonra Medine’yi terk etmişlerdi.

  Bu tarihten sonra yapılan savaşlardan alınan ganimetler hep bu şekilde muamele görmüş ve ganimet gelirlerinin masrafları karşılamadığı durumlarda Peygam-

  berimiz(s.a.v.) gönüllü bağışlar toplamaya devam etmiştir.

  

  

 


19
Önceki                  Sonraki