1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103   

  

  

  İSLAM DEVLETLERİNİN GELİRLERİ KONUSUNDA CORCİ ZEYDAN’IN VERDİĞİ BİLGİLER

  

   Corci Zeydan ‘İslam Medeniyeti Tarihi’ adlı eserini 1912 yılında yazmış ve bu eser Zeki Meğamiz tarafından Türkçeye tercüme edilerek üç cilt halinde yayınlanmıştır.

  

  Corci Zeydan devletin harcamaları konusunda tatmin edici bilgilerin bulunmamasından şikâyet etmektedir.

   Corci Zeydan, Abbasi Devletinin gelirleri ve giderleri hakkında bazı listeler yayınlanmışsa da bu listelerde zekât, haraç, cizye, ganimet cinsinden bir ayrım göremiyoruz. Hicri 279 senesindeki Abbasi Devletinin masraflarını gösteren listede de zekât/sadakaların sarf yerleri ilgili her hangi bir bilgiye rastlamıyoruz.

   Corci Zeydan: Hz Ömer, sadaka ve fey mallarını birbirine karıştırmazdı. Hz Osman ise buna dikkat etmezdi diyor. Daha sonraları ise fey’den sadaka erbabına ve sadakalardan diğer hususlara harcanır oldu. Hz Ömer fakire fey’den vermezdi, Hz Osman ise fey’den fakirlere de verirdi diyor.(11) (İslam Medeniyetler Tarihi tercümesi. S: 306)

  

  11 Corci Zeydan. İslam Medeniyetleri Tarihi. Tercüme eden Zeki Meğamiz. Doğan Güneş yayınları. İstanbul 1971 50

 


50
Önceki                  Sonraki