1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103   

  

  GÜNÜMÜZDEKİ ZENGİNLİKLER ZEKÂT/SADAKA KAPSAMINDA DEĞİL Mİ?

  

  Müslümanlara ait sanayi üretimi ve ürünleri, nakliye işleri, ticaret gelirleri, kira gelirleri, bankaların ve şirketlerin kazançları ve daha başka nice zenginliklerin zekât/sadaka kapsamında olup olmadıkları ve ne şekilde zekât/sadakaya tabi tutulacağı.

  

  Bence Zekât/sadakalar konusunun en önemli sorunlarından biri, zekât/sadakaya tabi zenginliklerin Peygamberimiz(s.a.s) zamanındaki zenginliklerle sınırlı olup olmadığı sorunudur. Bu zamana kadar gördüğümüz uygulamalar, zekât/sadakası alınan malların Peygam-berimiz(s.a.s.) zamanında zekât/sadakası alınan mallarla sınırlı tutulduğunu gösteriyor.

  Şüphesiz ki başlıkta yukarıda saydığımız zengin-liklerin ne şekilde zekât/sadakaya tabi tutulacağı konusunda, Peygamberimiz (s.a.v.) ve Dört Halife devrine ait uygulamalarda ve ilk dönem müçtehitlerin eserlerinde yol gösterici herhangi bir örnek bulmamız mümkün değildir. Hicri üçüncü yüzyıldan itibaren içtihat etme kapısı kapandığına göre de sonra gelen âlimler, bu konularda bir şey söyleme cesaretini gösterememiştir. Zekât/sadaka müessesinin bu duruma düşmesinde şüphesiz ki siyasi otoritenin de etkileri olmuştur.

  Müslümanların bütün mallarından zekât/sadaka almanın veya almamanın ne tür bir yararı olabilir? Bu soru da cevabı araştırılması gereken konulardan biridir.

  

  90

  

 


90
Önceki                  Sonraki