1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103   Zekât/sadakalar konusundaki tutuculuğa rağmen bazı içtihatların yapıldığını da gözlemekteyiz. Bu içtihatlardan birkaç örnek aşağıya alınmıştır:

  Nisap miktarının farklı bir yorumuna örnek olarak yukarıda zikrettiğimiz İmam Malik’in ( e’nin C’si ve g ) ve Ebu Yusuf’un ( f )) fıkralarında yer alan içtihatları gösterilebilir. İmam Malik yukarıda zikredilen fıkralarda anlatıldığı şekilde, altın ve gümüşün değerinde olacak değişikliklere göre, yüksek değere sahip olan mala göre nisap miktarını belirlemekte, ayrıca nisaba malikiyet noktasında hangi malların toplanabileceğini de içtihat etmektedir.

  İmam Malik kısaca şöyle demektedir: Altının fiyatı artar, gümüşün fiyatı düşerse, zenginlik ölçüsü, altın fiyatına göre belirlenir.

  Ebu Yusuf da (f) maddesinde açıklandığı gibi, nisap miktarı olan 300 sa’ mahsulün zekat/sadakasının, ancak temel ihtiyaçlar ayrıldıktan sonra kalandan tahsil edilebileceğine içtihat etmiştir.

  Bizim bu noktadaki görüşümüz şudur:

  Biz zekât/sadakaların muamelatla ilgili bir konu olduğu görüşündeyiz ve bu nedenle içtihada açık olduğunu düşünüyoruz. Ekonomi alanındaki bazı gelişmeler zekât/sadakalar alanında bizi yeni kurallar koymaya yani içtihatta bulunmaya zorlamaktadır. Nitekim zenginliklerin artışına paralel ihtiyaçlar da artmıştır. Sadakaya tabi tutulan bazı malların rayiç değerinde değişmeler olmuştur. Bunlar ve daha başka sebepler bizleri bu alanda yeni kurallar koymaya ve içtihat etmeye yani nisap miktarını yeniden belirlemeye zorlamaktadır. Fakat bu alanda ileri sürülecek görüşler, olayların zorladığı ve istihsan kabilinden görüşler olarak algılanmalı ve hiçbir zaman değişmez ve kutsal bir nitelik

  

  86

  

 


86
Önceki                  Sonraki