1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103   13

  

  

  KUR’N- I KERİMDE GÖNÜLLÜ YARDIMLAR HAKKINDA

  

   Zekât, sadaka ve infak terimlerinin gönüllü yardımlar için kullanılması ve muhtaç olanlara yardım etmek konusundaki ayetler:

  Aşağıdaki ayetlerde geçen ilk rakam Kur’an-ı Kerimdeki süre numarasını, ikinci rakam ayet numarasını, parantez içindeki rakam ise nüzul sırasını gösterir. (Kur’an mealleri Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlarından alınmıştır. Şu var ki infak, zekât ve sadaka tabirleri tercüme edilirken Kur’an-ı Kerimin orijinal metnine sadık kalın-mıştır. Yani Kur’an metninde infak sözü geçiyorsa tercümede infak, zekât sözü geçiyorsa tercümede zekât ve sadaka sözü geçiyorsa tercümede sadaka kelimesi kullanılmıştır. Diğer terimler için tercümeye sadık kalınmıştır.

  92/5-6-7 (9) Kim (elinde bulunandan) verir, Allah’a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü ( kelime-i tevhidi ) tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz.

  Burada verme sözü اعطى kelimesiyle ifade edilmiştir.

  

  92/17-18 (9) Temizlenmek için malını hayra veren en muttakî kimse o ateşten uzak tutulacaktır.

  Burada verir sözü يؤتى şeklinde kullanılmıştır

  

  89/17-18 (10) Hayır hayır! Yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu doyurmak konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz.

  

  

 


14
Önceki                  Sonraki