1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103   9)Mahpus olanların nafakaları zekât/sadaka fazlından ödenir. Bu usulü Hz Ali tesis etmiştir. (Haraç tercümesi. Sayfa: 242)

  10)“Vali, kadı ve diğer memurların maaşları ancak beytülmalden verilir, zekât mallarından verilmez. Zekât malından ancak zekat toplayan memurların maaşları verilir” (Haraç tercümesi. Sayfa:285)

  

   Haraç adlı eserin genelinden çıkardığımız sonuçlardan biri de şudur: Zekât/sadakalar Peygamberimiz(s.a.v)in gösterdiği yerlerden alınıyor. Peygamberimiz bir gelirden zekât/sadaka almamışsa sonra gelenler de yeni gelir gurupları için zekât/sadaka almamışlardır. Örneğin İmam Malik’e göre, kiralardan zekât/sadaka alınmıyor.

   Müslümanlardan alınan her türlü verginin zekât/sadaka hükmünde olması gerekirken zekât/sadakalar Peygamberimiz(s.a.v.)’in zamanıyla sınırlı kalmış, Müslümanlardan alınan vergilerin pek çoğu, yüzyıllar geçtikçe devletin genel bütçesine dahil edilerek zekât/sadakaların alanı daraltılmış, devletin zekât/sadakalara ilgisi giderek azalmış ve nihayet bu, devletin görevleri arasından çıkmıştır.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  49

  

 


49
Önceki                  Sonraki