1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103   sadaka ve zekât tabirleridir. 13. ayette hem sadaka ve hem de zekât tabirinin geçmesine dikkat edelim. Sadaka tabirinin ilk defa bu ayette verilmesi gereken bir ücret anlamına geldiği görülmektedir. Danışma ücreti veya vergisi. Tefsirlere göre, bir arpa büyüklüğünde bir altın parçasını vererek Peygam-berimiz(s.a.s)le ilk görüşmeyi yapan kişi Hz. Ali olmuş ve başka bir uygulaması olmadan yürürlükten kaldırılmıştır.

  Peygamberimiz(s.a.s)in savaş hazırlıkları ve kamu işlerine daha fazla zaman ayırabilmesi için kişisel ve gizli görüşmelerin kısıtlanmasını amaçlayan bu hüküm, kısa bir süre sonra kaldırılmıştır ama sadaka tabirinin verilmesi gereken bir ücret veya vergi olduğu şeklindeki anlam, Tövbe süresindeki ayetlere taşınmıştır. Sadaka tabiri mücadele süresindeki ayetlerle yeni bir anlam kazanmıştır.

  Kur’an-ı Kerimde zekât/sadakalarla ilgili hüküm ifade eden ayetler şunlardır:

  9/60 “Sadakalar( ( zekâtlar), Allah’tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, zekât toplayan memurlar, kalpleri İslam’a ısındırılacak olanlarla (özgürlüğüne kavuşturulacak ) köleler, borçlular, Allah yolunda cihat edenler ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.”

  Diyanet İşleri Başkanlığının Kur’an-ı Kerim Meali adlı yayınından aldığımız bu çeviride “fi sebilillah” sözü “Allah yolunda cihat edenler” olarak çevrilmiştir. Kur’an’ın orijinal metninde ‘cihat edenler’ sözü geçmediği halde, tercümede bu şekilde yer alması, ilk dönemlerden bu yana gelen bir anlayışın gereğidir. İlerde temas edeceğimiz gibi bu kavramı daha farklı yorumlayanlar da bulunmaktadır.

  Kur’an’da hüküm ifade eden diğer iki ayetin meali de şöyledir:

  

  27

  

 


27
Önceki                  Sonraki