1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103   taşımamalıdır. İnsanların bu sahada ileri sorduğu görüşler ve

  yeri geldiğinde koyduğu kurallar dine bir ilave gibi algılanmamalıdır.

  Eğer nisap miktarında bir değişikliğe gidilmesini kabul etmezsek, öncelikle fakir fukaraya haksızlık etmiş oluruz. 200 dirhem gümüşü veya o kadar parası olan birini zengin sayar, bu sefer de zenginlik ölçüsünde ipin ucunu kaçırmış oluruz. Toplumun büyük bir çoğunluğuna zekât/sadaka vermek farz olur ama, nisaba malik zenginliği olanlara zekât/sadaka verilemeyeceği için, zekât/sadaka verilecek kimse bulamayız. Zekât/sadakalara devletin talip olmadığı, zekât/sakaların verileceği sınıfı sadece fakirlere indirgediğimizi ve diğer yedi sınıfa kapıları kapadığımızı dikkate alırsak vermemiz gereken zekât/sadakalar elimizde kalacak demektir.

  Peygamberimiz(s.a.v.)in zekât/sadakaya tabi mallara koyduğu nisap miktarları o zamana göre birbirine denkti. Yani beş deve, 30 sığır, 40 koyun, beş vesk hurma aynı değerde idi. Sonra bunlara altın, buğday ve diğer hububat ve baklagiller kıyas edildi. Günümüzde ise bunların değerleri değişmiştir. Bu gün itibariyle değerlerinin birbirine denk olmadıkları açıktır.

   Zenginliğin zamanın ölçülerine göre belirlenmesi en doğru olanıdır. Bunu belirlerken, Peygamberimiz(s.a.s)in uygulamalarını elbette dikkate alınacaktır. Fakat bunun yanında günümüzün ihtiyaçları, zenginlik ve fakirlik ölçüleri, zaruri ihtiyaçlar da hesaba katılmalıdır. En doğru ölçü günümüz şartlarına en uygun olan ölçüdür. Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl fitre miktarını belirlediği gibi zekât/sadakalar konusunda da nisap miktarını belirleyebilir.

  Bu belirlemeyi ister istihsan yoluyla yapsın ister şura kararı

  

  87

  

 


87
Önceki                  Sonraki