1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103   İmam Malik Medinelilerin uygulamasına göre kiraların zekât/sadakası alınmaz, kölelerin mallarından zekât/sadaka ödenmez, alacakların zekât/sadakası tahsil edildiğinde ödenir diyor. Ayrıca Peygamberimiz(s.a.v.)in madenden zekât/sadaka aldığını, madenlerin ve mahsulün zekât/sadakasının peşin olduğunu söylüyor.

  Ticaret malının vergisinden bahsederken Müslü-manlardan kırkta bir, Müslüman olmayanlardan yirmide bir alındığını ifade ediyor. Sığırda nisap miktarının 30, koyunda kırk olduğunu süregelen uygulamalara dayandırıyor. Zeytinin ve yağın zekât/sadakasını diğerlerine kıyas ederek belirliyor. Yonca, meyve ve sebzeden zekât/sadaka alınmaz diyor.

   Zekât/sadakaya tabi mahsullerde buğdayla arpanın birleştirilip toplamından vergi alınabileceğini ama üzümle hurmanın toplanamayacağını, bunların ayrı ayrı nisaba malik olması gerektiğini ve bu takdirde onların öşrünün alınabileceğini söylüyor. Ömer b. Abdülaziz’in baldan ve atlardan zekât/sadaka alınmamasını emrettiğini belirtiyor. Yalnız bu konuda İmam Malik’e muhalefet eden görüşler mevcuttur. Bir kere Peygamberimiz(s.a.v.)in, Taif’te üretilen baldan on kırbada bir kırba zekât/sadaka aldığı rivayet edilmektedir. Ayrıca Ebu Yusuf’a göre: “Bir arazi 1 vesk buğday, 1 vesk arpa, 1. vesk pirinç, 1 vesk hurma ve 1 vesk üzüm üretse tamamı beş vesk ettiğinden tamamı bir araya getirilip öşürü alınır.”diyor.(8) (Hububatta ve meyvede nisap miktarı beş vesktir)

  

  

  8 - İmam Ebu Yusuf . Haraç tercümesi. Sayfa : 94. Çeviren: Ali Özek 36

 


36
Önceki                  Sonraki