1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103   sonra, Hz. Ebu Bekir ile Hz.Ömer’in de koyun, deve ve sığırların zekât/sadakalarını bu kitaba veya fermana göre topladıklarını belirtmektedir.

  İmam Malik ise böyle bir kitaptan bahsetmeksizin hayvanların zekâtı konusunda Hz Ebu Bekir ve Hz. Ömer’in uygulamalarını örnek göstermektedir. 40 koyundan bir koyun, beş deveden bir koyun, 30 sığırdan bir dana gibi. (Haraç tercümesi. Sayfa: 134-135)

  ö)İmam Ebu Yusuf, haraçla zekât/sadaka’nın ayrımı, zekât/sadakaların nasıl toplanacağı ve ne şekilde bir muameleye tutulacağı konusunda Harun er-Reşit’e aşağıdaki tavsiyelerde bulunmaktadır:

  “Senin tarafından zekât işlerini idare etmek üzere, emin bir adam seçildiği ve o adam da kendi seçeceği din ve muamelatı bakımından emin kişileri zekât memuru olarak memleketlere gönderdiği vakit, onlara sence kâfi gelecek miktarda maaş tahsis edersin. Fakat memurlara verilecek maaş, toplanacak zekâtların büyük kısmını tüketecek kadar çok olmamalıdır. Evvelce de söylediğim gibi, haraç olarak toplanan malların zekât ve öşür mallarıyla bir arada toplanması doğru olmaz. Çünkü haraç bütün Müslümanlara ait bir fey’dir. Zekâtlar ise sadece Allahın kitabında belirtilen yerlere sarf edilir. Deve, sığır ve koyun gibi hayvan nevinden olan zekâtlar toplandığı vakit, Müslümanlardan alınan öşürlerle birleştirilir. Çünkü haraç olarak alınan vergiler, bütün Müslümanlara sarf edilecek atiyyelerdir. Zekât olarak toplanan mallar ise, sarf mahalli Kur’an’da gösterilen yerlere harcanır. Bu itibarla deve, sığır ve koyun gibi zekâtlar toplandıktan sonra Müslümanlardan alınan öşürlerle ve diğer mallardan alınan zekâtlarla birleştirilir. Çünkü bunların hepsi şer’i zekâttır.” ( Haraç tercümesi. Sayfa: 139-140)

  

  43

  

 


43
Önceki                  Sonraki