1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103   Zekat/sadakalar konusunda yapılan içtihatlara örnekler:

  1-İmam Malik’in Muvatta adlı eserinden içtihat örnekleri:

  İmam Malik (öl: Hicri: 179) Muvatta adlı eserinde zekât/sadakalar konusunu kısa ve özlü olarak işlemiştir. Kendi döneminin zekât/sadakalarla ilgili meselelerini ele alan İmam Malik, zekât/sadakalarla ilgili hükümleri ya Hadislere, ya ilk halifelerin uygulamalarına, ya da sahabe kavli veya müçtehitlerin görüşlerine dayandırıyor. Bir de ‘süre gelen uygulamalar’a. En sonunda hala bir açık kapı kalmışsa o zaman da kendi görüşünü ortaya koyuyor.

  

  a)Zekât/sadakalarla la ilgili meselelerde, Peygam-berimiz(s.a.v.); altın ve gümüşün, hayvanların, buğdayın, hurmanın, define ve madenlerin nisap miktarlarını ve zekât/sadakaya malik olan kimselerin, malik oldukları mallar itibariyle ne miktar zekât/sadaka vereceklerini belirtmiştir. Kişinin kölesinden ve atından dolayı zekât/sadakaya tabi olmayacağını da bildirmiştir.

  Bunların dışında kalan gelir ve servetlere gelince:

  b)Mirasdan ne şekilde zekat/sadaka alınacağına ait görüş Hz Ebu Bekir’in uygulamasına dayandırılıyor. Maaştan zekât/sadaka alma uygulamasını ilk defa Muaviye’nin başlattığı söyleniyor. Mücevherlerin, alacakların ve yetimlerin mallarının zekât/sadakası ise sahabelerden müçtehit olanların görüşlerine göre belirleniyor. Ticaret mallarının zekâtı, su temin etme işlerine koşulan deve ve öküzlerin zekâtları, zeytin ve zeytinyağının zekâtı ile zekâtı verilen malların ne tür bir muameleye tabi tutulacağı meselesi ise diğer müçtehitlerin görüşlerine istinat ettiriliyor.

  

  77

  

 


77
Önceki                  Sonraki