1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103   

  İKİNCİ BÖLÜM

  

  

  ZEKÂT/SADAKA KONUSUNDA YAPILMAYANLAR VE YAPILAN YANLIŞLAR

  

  Buraya kadar anlattıklarımıza dayanarak zekat/sadaka müessesinin tarihi gelişimine göz attığımızda özet olarak şunları söyleyebiliriz:

   Zekât/sadaka müessesesi yerli yerine oturtulamamış bunun devletin gelir ve giderleri ile ilgili bir mesele olduğu gözden uzak tutulmuştur. İslam âlemi zekât/sadaka müessesini geliştirememiş, ilk yıllardan itibaren bu konuda tutucu davranmıştır. Oysa zekât/sadaka devletin öncülüğünde kurumsal bir hüviyete kavuşturulabilseydi bu gün İslâm âleminin durumu çok daha farklı olurdu. Başlangıcından bu güne 9/60 ayetindeki ilkeler geniş bir yoruma tabi tutulamamış, bu ayetten beklenen fayda idrak edilememiş, zekât/sadaka kurumu içtihatlarla zengin bir muhtevaya ve teşkilata kavuşturulamamıştır. Peygamberimiz(s.a.s)in ölümünü takiben 9/60 ayetinin ilkeleri görmemezlikten gelinmiş, önce Hz Ömer, müellefe-i kulub uygulamasını askıya almış ve ardından da Hz. Osman, batınî dediği malların zekât/sadakasını toplamaktan vazgeçmiş ve zekât/sadakaların ayrı bir muameleye tabi tutulması şeklindeki Hz Ömer’in uygulamasını terk etmiştir. Belki de doğrusu Hz Osman’ın içtihadı idi ve 9/60 ayetindeki harcama yerlerinin devletin bütün giderlerini karşılayabileceği görüşüne dayanıyordu.

  

  54

  

 


54
Önceki                  Sonraki