1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103   ödemekte sıkıntıya düşenlere yardım yapmak şeklinde anlaşılmalıdır.

  5. ve 6. sınıflar konusunda ne tür uygulamalar yapıldığını bilemiyoruz.

   7- Sadakaların harcanacağı yedinci sınıf “fî sebilillah” yanı ‘Allah yolunda’ diye adlandırabileceğimiz sınıftır. Fî sebilillah çok tartışılan bir konu olmuştur. İlk Müslümanlar, bu terimi Allah için cihada gidenlere verilir anlamında yorumlamışlardır. Ama bu terim Kur’an’da başka anlamlarda da kullanılmaktadır. Çoğu durumda da bu terimle, hayır işleri için yapılan harcamalar kastedilir. 9/34 ayetinde geçen fi sebilillah sözü bu anlamda yani hayır işleri anlamında kullanılmış olmalıdır. Ayet-i Kerimenin meali şöyledir:

   9/34 “Ey iman edenler! Hahamlardan ve rahiplerden bir çoğu, insanların mallarını haksız yollarla yiyorlar ve Allah’ın yolundan alıkoyuyorlar. Altın ve gümüşü biriktirip gizleyerek, onları Allah yolunda (fisebilillah) harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele.” Görüldüğü gibi burada Allah yolunda harcamayanlar hahamlar ve rahiplerdir. Onlardan cihat için bir talepte bulunulmuş değil ki buradaki fî sebilillah terimi düşmanla yapılan bir savaşın harcamalarını ifade etsin. Bu durumda bu ayetin anlamı: Biriktirdikleri malları hayır işlerine harcamıyorlar, bencillik ediyorlar demek oluyor.

   Fî sebilillah sözü Kur’anda 85 yerde geçiyor. Allah yolunda diye tercüme ettiğimiz bu terimin manası her zaman Allah yolunda savaşmak anlamına gelmiyor. Genellikle Müslümanlık uğruna harcanan çabalar için kullanılıyor. Müslümanlık uğruna yapılan işler, savaşmak olur, hicret etmek olur, Müslümanların birbirine yardımlaşması olur.

  

  62

  

 


62
Önceki                  Sonraki