1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103   yerlere harcanır.

  Zekât/sadaka mallarının ganimet mallarından önemli bir farkı yoktur. İkisi de aşağı yukarı aynı yerlerde kullanılır.

  Şu var ki, Peygamberimiz zekât/sadaka malından yememiştir. Bunun delili Ümmü Atiye ve Enes (r.a) hadisleridir.

  Ümmü Atiye (r.a) anlatır: Nüseybe’ye zekâ/sdaka malından bir koyun gönderilmiş o da bunun etinden Aişe (r.a)’ göndermişti. Derken Hz. Peygamber (s.a.v.) Aişe (r.a.)’a geldi ve “yanınızda yiyecek bir şey var mı?” buyurdu, o da “Yok, ama şu koyundan Nüseybe’nin gönderdiği bir parça var.” dedi. Bunun üzerine: “Getir, o artık yerine ulaşmıştır.” buyurdu. (Buhari Muhtasarı 731 no’lu hadis)

  Enes(r.a.)’dan da şu şekilde bir rivayet mevcuttur: Hz. Peygamber(s.a.v.)’e Berire’ye sadaka olarak verilmiş bir parça et getirildi, o da “Bu, Berire’re sadakadır, bize de (ondan) hediyedir.” buyurdu. (Buharî Muhtasarı. 759. hadis)

  

  ُاُتِىَ بِلَحْمٍ تُصَدِّقَ بِهِ على بَرِيَةَ فَقَالَ هُوَ عليها صَدَقَةٌ و هُوَ لَنَا هَدِيَةٌ

  

  Yine Buhari’de yer alan bir Ebu Hureyre hadisine göre, Peygamberimiz Medine’ye gelen sadaka hurmalarından torunları Hasan ve Hüseyin’in yemesini men etmiş ve şöyle buyurmuştur: “Muhammet hanesi sadaka yemezler.”

  

  فَقَالَ اَمَّا عَلِمْتَ اَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ :ﻻ يَاْ كُُونَ الصَّدَقَةَ

  

  İmam Malik de Muvatta adlı eserinin sadakalar kitabı bölümünde Hz Ömer’in zekât/sadaka malından yemediğini haber vermektedir.

  

  24

  

 


24
Önceki                  Sonraki