1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103   ليس فيما دُونَ خَمسِ ذوْدٍ صضقةٌ.وليس فِيما دُونَ خمسِ أوَاقٍ صضقةٌ. وليس         فيمادُونَ جمسةٍ اوسقٍ صضقةٌ

  

  “Beşten az devede sadaka düşmez, ikiyüz dirhem (595 gr) tutmayan gümüşe sadaka düşmez, üç yüz sa’dan daha az olan tahıla sadaka düşmez.”

  Ebu Hüreyre’den: Resulüllah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

  ليس على المسلم فى عبده ولا فى فرسه صدقةً

  

  “Müslümanların kölesi ile atına sadaka düşmez.”

  

  İmam Malik, Abdullah b. Ömer’den rivayet ettiği aşağıdaki kuralda ise zekât terimi kullanılmıştır.

  

  لا تجبُ في مالٍ ذكاة حتّي يحول عليهِ الحولُ

  

  Abdullah b. Ömer’en: “Üzerinden bir sene geçmedikçe bir mala zekât düşmez.”

  İmam Malik, Dört Halife dönemine ait uygulamalarla ilgili rivayetlerde ise çok kere sadaka ve bazen da zekât tabirini kullanmıştır.

  Ömer Bin Abdülaziz’den rivayet edilen üç uygulamanın ikisinde sadaka ve birinde de zekât tabiri geçmektedir.

  Görüleceği gibi zaman geçtikçe zekât ve sadaka kavramları birbiri yerine kullanılmaya başlanmış ve hatta bu durum hadis rivayetlerine dahi tesir etmiştir.

  Aslında Kur’an ifadesiyle zekât terimi “Namazı kılınız, zekâtı veriniz” emrinde olduğu gibi, kişilerin

  

  

 


12
Önceki                  Sonraki