1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103   lerde bulunmayı, okullar açmayı ve okullara yardımda bulunmayı, hastanelere, camilere tahsisat ayrılmasını ve ordunun âlet ve edevati ile teçhizatını ve sair masraflarını karşılamayı, ülkenin müdafaası için bir takım askeri sabit tesisler kurma masraflarına katılmayı v.s. harcamaları içine alır.”

  8-Sadakaların harcanacağı 8. sınıf “ve’bni-s-sebil”dir. Ve’bni-s-sebil “yol oğlu için” demektir. Yol oğlu ne demektir: İslamın geleneksel anlayışına göre yol oğlu, yolcu veya yolda kalmış olan kimsedir. Zengin olup da yolda fakir düşen kimselere de bu sadakadan verilir

  Bu fasıl da mana zenginliği ile ele alınmamıştır. İlk müçtehitlerden başlayarak yolcuların, yolculuklarını kolaylaştırmak için yolların, köprülerin ve hanların yapılmasından ve güvenlik için alınacak tedbirlerden bahsedilmemiştir. Bu fasıl daha çok yolda kalmış kişilere doğrudan verilecek para olarak algılanmıştır. Gerçekte bu faslın ne şekilde kullanıldığına dair de fazla bir bilgi yoktur. Yolda kalana veya yolcuya at, deve, para veya erzak olarak ne şekilde yardım edilirdi? Mevcut kaynaklarda bununla ilgili bir bilgiye ulaşamıyoruz. Bilgi noksanlığımız sadece bu fasılla da sınırlı değildir.

  Zekât/sadakaların devletin diğer gelirlerinden (haraç, ganimet, cizye gibi) ayrı tutulmasının gerekçesi konusunda da fazla bir bilgiye sahip bulunmuyoruz. “Muhammet hanesi sadaka yemezler” hadisi dışında Peygamberimiz(s.a.s)in sadaka malları ile diğer devlet gelirlerini kesin olarak birbirinden ayrıldığını gösteren bir bilgi bizlere ulaşmamıştır. Hz. Ömer’in sadaka mallarını diğer gelirlerden ayrı tutarak bunları beytülmale dahil etmemesi, sadakalarla diğer devlet gelirlerinin farklı mütalaa edilmesine sebep olmuş olabilir.

  

  65

  

 


65
Önceki                  Sonraki