1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103   Allah(c.c) Enfal süresinin 1. ayetinde şöyle demek-tedir:

  8/1 ( Ey Muhammet) “Sana ganimetler hakkında soruyorlar. De ki: “Ganimetler Allah’a ve Resûlüne aittir. O halde, eğer müminler iseniz Allah’a karşı gelmekten sakının, aranızı düzeltin, Allah ve Resûlüne itaat edin.”

  8/41 Bilin ki, ganimetler olarak aldığınızın her hangi bir şeyin beşte biri mutlaka Allah’a , Peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolcuya aittir. …

  Peygamberimiz(s.a.v.) zamanında müşrikler ve diğer topluluklarla yapılan savaşlar sonunda elde edilen silahlar, köle ve cariyeler, hayvanlar ve diğer ağırlıkların hepsi ganimetten sayılıyordu. Bedir savaşı hariç ganimetlerin beşte biri Peygamberimiz(s.a.s)in bir bakıma da halifenin tasarrufuna verildi.    ( 8/67-69 ayetler)

  59/6-8 ayetlerine gelince:

  Bir Yahudi kabilesi olan Nadir oğulları, düşmanla işbirliği yapmış ve Peygamberimiz(s.a.s)i öldürmek istemişti. Yaptıkları bu ihanetin neticesi olarak Medine’deki mahalleleri kuşatılmış ve Medine’den çıkarılmışlardır. Nadir oğulları evlerini ve meyveliklerini yakarak yurtlarını terk etmişler ve arazileri ganimet olarak Müslümanlara kalmıştır. Bu mallarla ilgili olarak Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerimde şöyle buyurmaktadır:

  59/6 Onların mallarından Allah’ın, savaşılmaksızın peygamberine kazandırdığı mallar için siz, at veya deve koşturmuş değilsiniz. Fakat Allah peygamberini, dilediği kimselerin üzerine salıp onlara üstün kılar. Allah’ın her şeye hakkıyla gücü yeter.

  

  

  67

  

 


67
Önceki                  Sonraki