1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103   İbni Ömer(r.a.) dan: Hz. Peygamberimiz şöyle demiştir: “Göğün veya pınarların suladığı veya gayret sarf etmeden kendiliğinden herhangi bir şekilde suyunu alan mahsulden bir öşür(onda bir) güç sarf edilerek sulananlardan ise yarım öşür (yirmide bir) vardır.” (Buhari Muhtasarı 755 nolu hadis) Arapça metni aşağıdadır.

  

  ِقَالَ فِيمَا صَقَتِ السَّماءُ واالْعُيُونُ أوْ كَانَ عَشَِيَّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِىَ بِالنَّضْحِ                

   نِصْفُ الْعشْر     ِ

  

   İbni Abbas(r.a.) dan: Peygamberimiz(s.a.v.) Yemene vali olarak gönderdiği Muâz b Cebel (r.a.) a şöyle buyurmuştur: “ Şüphesiz sen ehli kitap bir topluma varacaksın. Onlara vardığında kendilerine, “Allah’tan başka ilah olmadığına, Muhammed’in Allah’ın resûlü olduğuna” şahitlik etmeye çağır. Eğer onlar bu şekilde seni kabul ederlerse onlara, Allah’ın gece ve gündüz her gün beş vakit namazı kendilerine farz kıldığını bildir. Eğer onlar bu şekilde seni kabul ederlerse onlara, zenginlerden alınıp fakirlere verilmek üzere, Allah’ın zekât/sadakayı farz kıldığını bildir. Eğer onlar bu şekilde seni kabul ederlerse zekât/sadaka alırken ellerindeki malların en değerlisini almaktan sakın. Mazlumun duasından da sakın, çünkü mazlumla Allah arasında hiçbir perde yoktur.” (Buhari muhtasarı 760.hadis)

   Yukarıda yer alan İbni Abbas hadisinde sadaka vermekten değil, sadaka almaktan bahsedildiğine dikkat edelim. Yani buradaki zekât/sadaka, Müslümanların verdiği değil, valinin onlardan aldığı sadakadır.

  

  

  32

  

 


32
Önceki                  Sonraki