1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85   KULAK KÜPESİ

  

  

       Kulak küpesi yaptı Hemşinli Hafız Yusuf

                   Alıp takınmayanlar sonra eder teessüf

  

  

  *

  ***

  *

  

  

                  Zergeri mâhir değil mi bakınız mengûşuna,

                  Varsa kadrü kıymeti müşteri takar gûşuna

  

  

  *

  ***

  

  Bahriye Matbaası 1333 Recep 27

  (1917)

  9

  

   MUKADDİME

  

 


9
Önceki                  Sonraki