1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85   AHMAKLARI BEYAN EDER

  

  1-Râviler böyle rivayet eylemiş
   Ahmak olanı hikâyet eylemiş
                           2-Var imiş  bir beldede birkaç kişi
                               Güya âkil, humk ve belâhet işi
3-Ahmakın hâlini tahkik edelim
   Akl-ı kâmil yok ki tetkîk edelim
                           4-Ahmakı ne güna tarif edeyim
                               Bazı ahvâlini tavsif edeyim
5-Ahmak odur, emr ü nehyi dinlemez
   Kendisine nef’ü zarrı anlamaz
                           6-Eylemez ibadeti yok taatı
                               Gezdirir beyhude yere saatı
7-Ahmak odur ağzına râkı şarab
   Doldurur eyler vücudunu harab
                           8-Ahmak odur daima oynar kumar
                               Sille tokat, boynuna lazım şamâr
9-Ahmak odur israf eyler malını
   Fark ve temyîz edemez ahvâlini
                           10-Ahmak odur herkese olur kefil
                                Parası kalmaz olur kendi sefîl
11-Ahmak odur bildiğinden dönmeye
     Kimsenin reyini hiç beğenmeye
                           12-Ahmak odur olsa mecliste hitap
                                Gayra iken kendisi verir cevap
13-Ahmak odur kendine verir düzen
     Kendisi erkek değil alır dûzen

  

  

  

  2-Humk ve belahet işi: İşine bakarsan ahmaklık ve eblehlik görürsün.
4-Ne güna: Ne türlü.
5-Nef’ü zarrı anlamaz: Faydayı zararı bilmez
12-Gayre iken: Başkasına iken.
13-Dûzen: İki kadın.

  17

  

 


17
Önceki                  Sonraki