1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85   MÜFSİDLERİ BEYAN EDER

  

  1-Râviler böyle rivayet eylemiş
   Müfsid olanı hikâyet eylemiş
                            2-Varimiş bir beldede birkaç kişi
                               Halkı daim ifsad eylemek işi
3-Herkesi birbirine takar imiş
   Kendi uzaktan durur bakarimiş
                            4-Şeytana talim eder mekr ü hile
                               Aldatır tilkiyi gezseler bile
5-Bunlara safdil ahali bakıyor
   Boynuna zencir-i hile takıyor
                            6-Herkesin ağzında saymış dişini
                               Menfaatperest aşırır işini
7-Hoşlanır kavga niza olsa cidal
   Sevinir kalben vuku bulsa kıtal
                            8-Sonra gider herkesi kandırmaya
                               Gazyağıyle ateşi söndürmeye
9-Açmadan ifsad ü hile babını
   Halk eder Hak seddinin esbâbını
                            10-Öyle fasit, bir gün etmezse fesat
                                 Bulunur bazâr-ı fikrinde kesat
11-Ehven iştir halkı ifsad eylemek
     Müşkil olur sonra irşâd eylemek
                            12-Hile odur hileyi terk edesin
                                 Adam olup doğru yola gidesin

  

  

  

   1-Müfsid: Fitne, fesat çıkaran, bozguncu.
4-Mekr: Aldatma
4-Bile: Mahalli tabirle birlikte, beraber anlamına gelmektedir.
7-Cidal: Mücadele, savaş
7-Kital: Ölümler
9-Hak Tealâ fesat ve hile kapısını açmadan bu kapının nasıl kapanacağının sebeplerini halk
   eder. (Seddinin esbabını: kapanmasının sebeplerini)
10-Bazâr-ı fikr: Düşünce pazarı
11-Ehven: adi, bayağı

  28

  

 


28
Önceki                  Sonraki