1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85   

  BAHARİYE

  

  

  

  Nâzımı
Mekteb-i Sanâyı’ Arabî ve Fârisî Hocası
Şâkir Âgâhî

  

  

  

  

  Her hukuku nâzımına aittir

  

  

  Maârif Nezâret-i Celilesinin ruhsatıyla Mekteb-i
Sanâyı’ Matbaasında tab’ olunmuştur.

  

  

  

  İSTANBUL
1299 (Miladi:1883)

  47

  

 


47
Önceki                  Sonraki