1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85   

   89-Vaktâki nevbahâr safâ virdi yeksere
Lâbüd, şükûfe gör dike bir feyz-güstere

   90-Pervend-i tâze nâmiye-pîrâ kesersede
Rengin kabâ yakışdıramaz ğonca-i tere

   91-Vakt-i küşâd-i key ve dem-i cûd-i feyzde
Girmez mi hiç gülben-i gül zîb û zîvere

   92-Sath-ı felekde sanma kamerdur o gördigin
Şevkim külâhıdır ki çıkar gice göklere

   93-Gördüm zamâne kevkeb-i bahtın zehî bülend
Dikdim rasad, menâzil-i gerdûn-i ehtere

  94-Ger arze tahtgâh-ı çemen - zîbe hâl ole
Girsem aceb mi, halka-i zer-târ-i gevhere

   95-Tab’im ki, lutfî bağçesi bekçisi olur
Elbette bir bahâr düşer târ-ı manzara

   96-Bülbül eğer hatîb-i çemen ise bir zaman
İtsûn duâyı kasr-ı şehinşah û dâvere

   97-Nole şu nevbahârda âgâhî-i hakîr
Mazhar düşerse âtifet-i gîtî pervere

   98-Gülşen latîf û âb latîf û çemen latîf
İrmez mi hiç feyz-i âmîm heft kişvere

   99-Sahn-ı çemende bârgehin kurdi tâze gül
Çekdi latîf-i-ârız-ı gülgüne ğâze güI

  

  

  

  

  65

  

 


65
Önceki                  Sonraki