1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85   

  

  

  MÜNÂFIKLARI BEYÂN EDER

  1-Şerri def’ etmek için lisanını
    Eyle tahsil anla hal ü şanını
                                2-Âkil isen sanat-i efrenci al
                                   Gayret eyle malını mülkünü al
3-Etmeliyiz ittihad ve ittifak
    Aramızdan ref’ ola buğz ü nifak
                                4-Bir daha te’kîd ve tavsîf edeyim
                                   Ehl-i nifakları tarif edeyim
5-Lâubali mescide girer çıkar
    Vaizi tahkir eder dini yıkar
                                6-Hile edip herkesi ifsad eder
                                   Dostunu mahzun adüvsin şâd eder
7-Bâğı olup devlete isyan eder
    Nimete küfran edip nisyan eder
                                8-Harbe gitmez gitse de yoldan kaçar
                                   Mülke deyn düşmanlarına yol açar
9-Nush ve pendi dinlemez söyler kelam
Allah(C.C.) islah etsin anı vesselam
                                10-Dini tahrip eden olur mün’adim
                                     Olamaz dinin esası münhedim
11-İşte bu hal hep alâmât-ı nifâk
      Olduğun bil olma gel ehl-i şikâk
                                12-Rabbenâ lütf ü inâyet kıl bize
                                     Müstakîm râhı hidayet kıl bize

    

  2-Sanat-ı efrenc: Frenklerin sanatı, batılıların ilmi.
3-Ref’ olmak: Kalkmak yok olmak.
6-Adüvsin: Düşmanını.
7-Bâğı olup: Eşkiya olup.
7-Nisyan etmek: Unutmak.
8-Mülke deyn düşmanına yola çar: Memlekete borç bırakır, düşmana yol gösterir.
9-Pend: Öğüt.
10-Mün’adim olmak: Yok olmak.  Münhedim olmak: Yıkılmak.
11-Olma gel ehl-i şikâk: Gel ikilikçilerden olma.
12-Müstakîm râhı: Doğru yolu.

  15

  

 


15
Önceki                  Sonraki