1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85   GAZİLERİ BEYAN EDER

  1-Raviler böyle rivayet eylemiş
   Gazi olanı hikâyet eylemiş
                            2-Var imiş her memlekette çok kişi
                               Düşman ile harb ü darb etmek işi
3-Cûşa gelmiş harb için êyler hurûş
   Sarf eder bu yolda varsa kaç kuruş
                            4-Er olanlar kimseden kalmaz geri
                               Saff-ı harbde pek giderler ileri  
5-Gazilerin ellerinde var tüfek
   Boş yere sarf eylemez bir tek fişek
                            6-Annesi der oğluna dinle beni
                               Nenni ederdim beşikte ben seni
7-Der idim ki kalk silâhı al ele
   Pür-silâh görsün seni düşman hele
                            8-Düşman ile daima eyle cihâd
                               Kahreder a’dâmızı Rabbûl-ibâd
9-Her vakit küffar ile eyle gaza
   Şehit olursun gazada habbezâ
                            10-Saf ü paktır hep şehitlerin kanı
                                 Defnederler elbise ile ânı
11-Hiç yıkanmazlar vücudu saf ü pak
     Haydır onlar daimi olmaz helâk
                            12-Hem şefaat eyler ahibbasına
                                 Annesi, babası, akrabasına
13-Oğluna eyler nasihat annesi
     Söylüyor hem annenin bir dânesi
                            14-Gazi olsan devlet ve rif’at bizim
                                 Şehit olsan cennet ve nimet bizim      
15-Düşman-ı din akreb ve yılan gibi
     Pençeni vur onlara arslan gibi
                            16-Göğsünü ver arkanı çevirme hiç
                                 Düşmanın kanını sular gibi iç  
17-Nideyim ah olmasaydım pîrezen
     Düşman-i dine olurdum pençe-zen.

  3-Cuşâ gelmek: Coşmak.
3-Hurûş etmek: gürültü ve şamata etmek.
8-Kahreder a’damızı Rabbü-l ibâd: Kulların Rabbi, tecavüzcü zalim düşmanımı kahreyler.
9-Habbezâ: Ne güzel! Ne sevimli!
11-Haydır: Diridir.
12-Ahibbasina: Sevdiklerine
14-Rif’at: Manevi yükseklik.
17-Pîrezen: Kocakarı
17-Pençe-zen: Kadın pençesi.

  

  

  

 


11
Önceki                  Sonraki