1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85   İBRET VE NASİHAT VERİCİ LAZ TÜRKÜSÜ

  1-Sabahtan erken kalkıp Hakka eyle niyâzı
   Abdest al, ezân oku, cemâatle namâzı
                          2-Hânede bırakmayın abdessiz beynamâzı
                             İbadet etmeyenden Allah olur mu razı
3-Müslümana yakışmaz terkeyle kibr ü nâzı
   Tembel oturma çalış boş kalmasın arâzı
                          4-Münâsib ham yerlere ekin ek tarla kazı
                             Ziyadece ekmeli patates ile pazı
5-Beyhude geçirmeyin kışı, baharı, yazı
   Yaz günü çalışmayan kış günü çalar sâzı
                          6-Aç kalır çalışmayan arşa çıkar avâzı
                             Kanâat zamanıdır sakla, çok ile azı
7-Parayı sarf ederken elin olsun terazi
   Ham meyve zarar verir azıcık ye kirazı
                          8-Fukara yiyeceği fasuliye piyazı
                             Gözün fark etmiyor mu siyah ile beyâzı
9-Bakalım geleceğe, geçmişe derler mâzi
   Muharebeye giden şehit olur ya gâzi
                          10-Harbe sevk ediyorlar Kürdü, Çerkezi, Lâzı
                               Dünya ve âhiretin gâzidir serfirâzi
11-Kapansın düşmanların gözü ile boğazı
     Devletine sâdık ol terkeyle söz ve sazı
                          12-Memleketten çıkarın sarhoşu kumarbazı
                               Meclise koymayınız edepsizi haylâzı
13-Her ne olursa söyler ağzının yok pervazı
     Tard ü teb’id etmeli şarlatan hokkabazı
                          14-Bazı aksi kadınlar nihâyet olur câzı
                               Zor ile sopa ile ava gider mi tâzı

  

  

  

  

  

  10-Serfirâz: Başını yukarı yükselten, benzerlerinden üstün olan.
13-Tard ve teb’id etmeli: Sürüp uzaklaştırmalı.

  42

  

 


42
Önceki                  Sonraki