1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85   

  14-Ahmak odur gurbet ilde parayı
     Kazanamaz, anlamaz idareyi
                          15-Akmak odur gurbete gider fakat
                               Tabi’ olup nefsine olur sakat
16-Ahmak odur annesi babasına
     Bakmaz ahbabına, akrabasına
                          17-Ahmak odur gezinir bâd-ı hevâ
                               Ahmakın derdine hiç olmaz devâ
18-Ahmak odur, karışır köy işine
     Kerpeten takar eliyle dişine
                          19-Etme erbab-ı garazla ihtilât
                               Takmasınlar boynuna zencir halat
20-Ahmak odur daima söyler hilâf
     Rast gelen ile eder lâf ü güzâf
                          21-Ahmak odur okuyamaz yazamaz
                               Rençber olsa tarlasını kazamaz
22-Ahmak odur mektebe gitmez imiş
     Evde kalsa hiçbir iş etmez imiş
                          23-Ahmak odur mektebe gider iken
                               Arkadaşını döver, söker diken
24-Ahmak odur arkadaşından geri
     Mektebe gider olur dersten berî
                          25-Ahmak odur kalem ve kitabını
                               Kırıp yırtarsa verir hesabını
26-Ahmak odur dahil olur mektebe
     Derse çalışmaz da benzer merkebe
                          27-Ahmak odur gelse imtihan günü
                               Me’yûs olursa onun var düğünü
28-Bu nushiyet kâfidir çocuklara
     Edelim atf-ı nigâh büyüklere

  

  

  

  17-Bâd-ı hevâ: Eğlence.
19-İhtilât: Karışmak sık sık görüşmek
20-Laf ü güzah: Boş laf
28-Edelim atf-ı nigâh büyüklere: Şimdi de büyüklere bir göz atalım
28-Nushiyet: Nasihat etme, öğüt verme

  18

  

 


18
Önceki                  Sonraki