1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85   17-Anlamaz çoluk çocuğun halini
     Sarf eder beyhude yere malini
                          18-Dişi tırnağı dökülmüş kalmamış
                               Müddet-i ömründe abdest almamış
19-Elli altmış yaşını geçti gider
     Nefsine ehline zulm ü gadr eder
                          20-Bir kişinin işi olursa kumar
                               Adına derler hımar oğlu hımar
21-Hâsılı oyun kumardan kıl  hazer
     Eyle dünyadan selâmetle güzer

  EY ALLAHIM BİZİ LANETLİLERDEN EYLEME

  

  

  KUMAR TEFERRUATINDAN TOMBALA HAKKINDA SÖYLENMİŞTİR

  1-Ey ahali pek vehim dam belâdır tam belâ
   Nami çirkin söylenilmez dum belâ mı tam belâ
                           2-Hânumansız en nihayet mal ve servet mahvolur
                              Müflis eder adamı bu tam belâdır tam belâ
3-Âkil olan malını beyhude isrâf eylemez
   Hem de kurmaz rehgüzârında mahûf dam belâ
                           4-Tâbi-i nefs ü hevâya bu hükümet neylesin
                              Allah(C.C.)islah eylesin cümlemizi bu tam belâ
5-Hâfizen hifz eylesin Allah belâlardan bizi
   Tam belâ nâmı belâ dam belâdır tam belâ
                           6-İşbu hâle Rabbenâ her kim ki olmuş müptelâ
                              Afv ü islah eyle bicâhî şehid-i Kerbelâ

  EY ALLAHIM BİZİ İHANET EDENLERDEN KORU

  1-Dam belâ: Tuzak olan belâ.
1-Ey ahali bu tombala kötü bir şeydir, tuzaktır, tam bir belâdır. Adı çirkin, söylenilmesi zor,
tombala mıdır yoksa tam belâ mıdır?
2-Hanumansız: Evsiz, barksız.
2-Tombala denilen kumar oyunu: evsiz barksız bırakır, nihayet mal ve serveti mahveder. İnsanı
mahveden tam beladır bu tam bir bela.
3-Akıllı olan kişi malını beyhude israf eylemez, kendi yolu üzerine korkunç bir tuzak kurmaz.
4-Tâbi-i nefs ü hevâya: Nefsine tabi olana.
6-Bicâhî şehid-i Kerbelâ şehitleri yüzü suyu hürmetine.

  25

  

 


25
Önceki                  Sonraki