1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85    MÜFREDAT

  1-Kumar oynar, elinde zar, oturmuş tavla başında
   Sakal bıyık beyâz, yüzü kara, tam seksen yaşında
                            2-Kibr ü nâz ile havaya kim dikerse başını
                               Parası kalmaz nihayet akıtır göz yaşını
3-Kuru çalım satma, para yoksa hiç lâf eyleme
   Kâni ol rızkına, insâf eyle isrâf eyleme
                            4-İnsan oğlunun gelir dünyada çok iş başına
                               Bakmalı yoldaşına dikkatle, işi, âşına
5-Kibr-ü fantaziye çok, lâkin cebinde para yok
   Bu zamanda para yoksa derdine bir çare yok
                            6-Ulu’l-emre itâat eyleyen ehl-i sadakattır
                               Hukümete husumet eyleyen ehl-i hamâkattır
7-Durma, çalış, oku, yaz etme keder
   Zâhir olur hükm-i esrar-ı kader

  EY ALLAHIM BİZLERİ UYANIK BULUNANLARDAN EYLE

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  3-Kâni olmak: Kanaat sahibi olmak.
6-Hamakat: Ahmaklık.

  41

  

 


41
Önceki                  Sonraki