1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85   

  ZALİMLERİ BEYAN EDER

  1-Raviler böyle rivayet eylemiş
   Zalim olanı hikâyet eylemiş
                           2-Varimiş bir karyede birkaç kişi
                              Komşusuna zulm ü cevr etmek işi
3-Herkesi yılan gibi sokar imiş
   Şerr ü şurundan onun korkar imiş
                           4-Mağrur olmuş mal ü mülkü ü servete
                              Zülmû arttıkça erermiş rif’ata
5-Varimiş cevr ü cefaya kudreti
   Artar eksilmez kolunda kuvveti
                           6-Dul karı ile yetimin malını
                              Ahz ü gasb eder de sormaz halini
7-İsterse bir karyeyi baştan başa
   Yıkıp atlar kendisi taştan taşa
                           8-Zalim ister ki köyün halkın bütün
                              Mahvolup çıkmasın evlerden tütün
9-Olsa Kârun gibi mal ve serveti
   Nemrut ve Fravun gibi rif’atı
                           10-Keçi, koyun, sığırı, at, katırı
                                Her yeri tutsa sayılsa hatırı
11-Komşular arpa ile samanına
     Gıpta etse servet ü samanına
                           12-Bunun için olmasa emr-i asîr
                                Bu ahali hep ona olsa esîr

  

  

  

  

  2-7-Karye: Köy.
3-Şerr ü şurinden: Kötülüğünden ve kükremesinden.
4-Rifata ermek: Derecesi artmak.
8-Tütün: Mahalli ifade ile duman anlamında kullanılmış.
11-İkinci mısradaki “samanına” sözcüğü zenginliğine anlamındadır.
12-Emr-i asîr: zor emir. Güç iş.

  26

  

 


26
Önceki                  Sonraki