1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85   13-Sıdk ve ihlasle ûlû’l’emre mutî
     Kıl bizi kim ola Peygamber şefî’
                           14-Rabbenâ halis muvahhid kıl bizi
                                 Eyle avf ü mağfiret cümlemizi
15-Eyleme bizleri küffâra esîr
     Her umûr-i asrı ya Rab kıl yesîr
                           16-Fahr-ı âlem hürmetine ehl-i din
                                 Bâkî ve mahfuz ola ta yevm-i din
17-Anladın ehl-i nifakın halini
     Geçirir gafletle mâh ü sâlini
                           18-Dûzah içre derk-i esfelde yeri
                                Öyle kalır fazl ü rahmetten berî
19-Daima ehl-i nifaktan kıl hazer
     Doğru olup eyle faniden güzer

  

  EY ALLAHIM BİZİ MÜNAFIKLAR ZÜMRESİYLE HAŞRETME

  

  

  

  

  

  

  

  13-Mutî’: İtiaat eden
13-Şefî’: Şefaat edici
15-Umur-ı asr: Güç işler.
15-Kıl yesîr: kolay kıl.
16-Bâki ve mahfuz ola ta yevm-i din: kıyamete kadar kalıcı ve korunmuş olsun.
17-Mâh ü sâlini: Ay ve yılını.
18-Duzah içre derk-i esfelde yeri: Yeri cehennemin en aşağı katıdır.
19-Daima münafık kişilerden uzak dur, doğru ol bu fani dünyadan yüz çevir.

  

  16

  

 


16
Önceki                  Sonraki