1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85   106- Remzi bu eserin basımına âit tarihi aşağıdaki mısra haline getirdi: Ey tercî-i bend, sohbet meclisinin kurulduğu yeri de güzelliğinle süsledin.91

  “Zîb virdün bezm-gâh-i dehre ey tercî-i bend”

  1299 (Rûmî)

  1883 (Mîlâdî)

  

  

  91-Önemli bir eserin bitiş tarihi ya da meşhur bir şahsiyetin vefatını manzum olarak belirtmeye “tarih düşme” denilmektedir. Ebced hesabına göre yapılan tarih düşme sanatı, şâirlerin bu sahadaki mahâret ve yeteneklerinin bir göstergesi olmuştur. Şeyh Remzi Efendi bunun çok güzel bir örneğini vererek;

  “Zîb virdün bezmgâh-ı dehre ey tercî-i bend” mısrası ile Rizeli Şâkir Âgâhî Efendi’nin yazmış olduğu “Bahariye” adlı manzum eserin tarihini Rumî 1299 olarak tespit etmiştir.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  83

  

 


83
Önceki                  Sonraki