1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85   15-Komşu malına sakın olma hasûd
     Varid olmuş “el hasûd lâ yesûd”
                       16-Âkil ol bir kimseye etme hased
                                Bu hasedden mahvolur cism ü cesed
17-Anladın hasûd olanın halini
     Geçirir mihnetle mâh ü sâlini
                           18-Hasûd olan kimseden eyle hazer
                                Hasud olma kıl bu faniden güzer

  

  EY ALLAHIM BİZİ HASEDCİLERDEN EYLEME

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  15-El hasûd lâ yesûd: Haseden eden kimse mesud olmaz.

  31

  

 


31
Önceki                  Sonraki