1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85   82-Padişahın gül bahçesi, o aydınlık veren fenerini asmayıp süslerini ortaya koymazsa bu bahçenin açılış merasimi yapılamaz.

  83-Gülbahçesi, otoritesini kullanarak susam çiçeğine bir işaret etse, bir anda binlerce saf halinde yeşilliği ordugâh misâli bir araya getirir.70

  84-O gördüğün aslında susam çiçeği değil, düşmanı engellemek için saltanat bahçesinin zırha dayadığı silahtır.71

  85-Saltanat bahçesi; günden güne, o parlaklık saçan gül mahalline tazelikle birlikte büyüyüp serpilme gücü verdi.

  86-Şayet bu sene tabiatımda gül bahçesinin ihtişamı yer ederse, her ay ve yıl gönül bahçesi taze gül çiçeği ile dolar.72

  87-Saltanat bahçesi, taze zemin üzerindeki bu yaradılışa ve dil sürçmesine karşı akıcı bir lisan verse tuhaf mıdır?73

  88-Yeni açmış gül, yeşilliğin ortasında otağını kurdu. Artık o, gül renkli nârin yanağına da allık çekti.

  89-İlkbaharın her tarafta baştan başa gönül şenliği verdiği bir zamanda, elbette ki çiçek de etrafa doğru feyiz yayan özelliğini ortaya koyacaktır.74

  69-Baharın gelmesiyle birlikte mesire yerleri herkesin gruplar halinde ziyaret ettiği yöreler olmaktadır. Açılış merasimi andıran bu toplu ziyaretlerde en büyük ilgi rengarenk görüntüleriyle gül bahçeleri görmektedir. Gülfidanından sarkan gül çiçeği ve goncası parlak renkleriyle âdeta tören yerlerine asılan fenerleri andırmaktadır.

  70-Bu beyitte gülün diğer bitkiler üzerindeki otoritesine dikkat çekilmektedir. Dış görünüş itibarıyla komutana benzetilen susam çiçeğine gülün işaret etmesi, ona emir vermesi anlamındadır. Çünkü sultan olan gül aynı zamanda emir makamındadır.

  71-Susam çiçeği, görünüşündeki özelliği itibarıyla burada zırha dayatılmış silaha benzetilmektedir.

  72-Elbette ki; gül mevsiminin de bir sonu vardır. Her kemâlin bir zevâli olduğu gibi, sonbahar gelişi ile o güzelim gül bahçesi solacak, tabiattaki o canlılık ve tarâvet kış mevsimi ile birlikte yerini derin bir sessizliğe bırakacaktır. Bunun farkında olan şâir, konunun derûnî yönünü ön plana çıkarmaktadır. Bu durumda önemli olan gül bahçesinin zahirdeki görüntüsü değil, gönülde yer etmiş varlığıdır. Çünkü gül, gönülde var olduğu sürece, zâhirde solup gitse bile, o kalplerle yine açmaya devam edecek, derûnî manada gönül, her zaman gül bahçesi olmaya devam edecektir.

  73-Şair bu beyitte kendisinden bahsederek, şiirindeki bu akıcı üslûbün aslında kendi mahareti olmadığını, gül bahçesinin kendisine bir ihsanı olduğuna dikkat çekmektedir.

  74-Baharla birlikte açan her çiçek, farklı renk ve şekli ile yeryüzüne ayrı bir güzellik katmaktadır. Bu beyitte; diğer çiçeklere karşı bir haksızlık yapmış olmamak için her türlü çiçeğin de bu güzellikte bir payı olduğu vurgulanmaktadır.

  79

  

 


79
Önceki                  Sonraki