1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85   29-Ahmakın başında bin sevdası var
      Hiç düşünmez bu günün ferdası var
                           30-Kibr ü gurur hep hamakattan çıkar
                                Ahmak olan kişi kendini yıkar
31-Yer içer hayvan gibi yatıp uyur
      Sana da söyler ki karnını doyur
                           32-Böyledir dünya işi zevkine bak
                                Altın saat zinciri boynuna tak
33-Ahmak olan boynuna zincir takar
      Mahbese girince delikten bakar
                           34-Âkil olsa mahbese girmez idi
                                Kaçınır, belâlara irmez idi
35-Âkil olup ahmak olmasa kişi
      Gece gündüz zikr ü fikr olur işi
                           36-Dünyaya geldin ibadet etmeye
                                Başladın sonra kabahat etmeye
37-Sende yok akıl meğer divânesin
      Âkil olan kimseye bigânesin
                           38-Ahmak olan kimseden eyle hazer
                                Âkil olup eyle faniden güzer

  

  BÜTÜN HASTALIKLAR İÇİN DOKTORLARIN
VERDİĞİ İLAÇ VARDIR, AHMAK HARİÇ.
ONU TEDAVİYE KALKIŞAN KİŞİ ÂCİZ KALIR.

  

  EY ALLAHIM BİZİ ÖĞÜT VEREN KİŞİLERİ SEVMEYEN AHMAKLARDAN EYLEME.

  

  

  

  29-Ferdası var: Yarını, bir sonraki günü var.
30:Hamakat: Ahmaklık.
33-Mahbes: Zindan, mahpushane
37-Bigâne olmak: İlgisiz kalmak
38-Ahmak olan kimseden uzak dur; akıllı olup fani olan işlere aldanma.  
Güzer etmek: geçmek, vaz geçmek.

  

  19

  

 


19
Önceki                  Sonraki