1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85             "BİZE GEREKLİ OLANI İFÂ ETTİKTEN SONRA”
                     (BA’DE EDAYI MA VECEBE ALEYNA)

  1- Kalem kâğıt elime bir gün aldım

  Tefekkür ederek hülyaya daldım
                            2- Dedim bende yazayım bir risale
                                 Muvafık bu zamane hâl ü sâle
3- Fakat bende liyakat iktidar yok
    Kime arzedeyim hiç itibâr yok
                            4- Edersem sa’y ü gayretle cüret
                                 Cehâletle alırım şân ü şöhret
5- Vezn-i mevzunu hem kıymeti yoktur
    Ucuz olursa mal müşteri çoktur
                            6- Okuyanlar kusura bakmayalar
                                 Edince handeler tel takmayalar
7- Bu da evrak meyanına ola derc
    Bahali ğâli değil masraf ü harc
                            8- Vatan evlâdı okur ise onu
                                Eder tahrik damarlarında kanı
9- Eğer ki bende yok hüsn-i ifade
    Okuyan belki eder istifade
                            10- Hikâyâtı lâtife tarzı ile
                                  Beyan ettim abacı terzi ile
11- Riayet etmedim hiçbir usule
       Kalem bakmadı asla sağ ve sola
                            12- Buna Laz türküsü ettim ilave
                                  Bakar mı okuyan hamsi pilave
13- Bilirim zerre yok bende dirayet
      Hüdâ’dan ola tevfîk ü inayet
                            14- Resüle kıl salât ile selamı
                                  Ola evrâdımız Hakkın kelamı
15- Kulak küpesi oldu bunun adı
      Bu vadide bulunmaz böyle nâdî
                            16- Dua’yı hayrla fakîri kıl yâd
                                  Beni rahmetle yâd eden ola şâd
EY ALLAHIM BİZİ HAKKA VE DOĞRU YOLA HİDAYET EYLE

  
2-Hâl ü Sâle: Bu zamana, bu yıla, bu duruma
6-Edince handeler tel takmayalar: Hatalarıma gülenler aşırı gitmesinler
7-Bahali gâli değil masraf ü harc: Şiirlerim pahalı değildir, az masraflıdır.
10-Abacı veya ibacı: Terzi veya elbiseci.
14-Evradımız: Dualarımız.
15-Nâdi: Nida eden, söyleyen. Burada şiir okuyan.

  

  10

  

  

 


10
Önceki                  Sonraki