1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85   MÜTEKEBBİRLERİ BEYAN EDER

  1-Raviler böyle rivayet eylemiş
   Kibr edenleri hikâyet eylemiş
                          2-Var imiş bir karyede birkaç kişi
                             Kibr ü ucb ü azamet etmek işi
3-Ecnebiye gurbete para içün
   Gitmiş elbet derdine çare içün
                          4-Kazanıp beş on kuruş gelmiş geri
                             Meclise gelince geçer ileri
5-Ayağını kor ayağı üstüne
   Kibr eder ahbabına hem dostuna
                          6-Başını diker havaya kaz gibi
                             Kendisini zanneder şahbaz gibi
7-Başına fes korsa yana devirir
   Bıyığını uzatıp hem kıvırır
                          8-Saatın zinciri göğsünü döğer
                             Görüp işiden annesine söğer
9-Altın elmas bazılar yüzük takar
   Parmağına kibrile durup bakar
                          10-Bu kıyafete bu yüzük yakışır
                               Zanneder ki herkes ona bakışır
11-Bir yere gitse biner at katıra
     Hane halkını getirmez hâtıra
                          12-Parası yoktur kuru çalım satar
                               Kendini adam sırasına katar
13-Birkaç ahbab bir yere cem olsalar
     Hikmetâmiz her biri söz bulsalar
                          14-Adam oldum diye söze katılır
                               Söz bilenlerden ileri atılır
15-Her kese büyük ses ile çağırır
     Kulağı uzun gibi hem bağırır

  

  

  

  

  2-Kibr ü ucb ü azamet etmek işi: Kibir, gurur ve büyüklük etmek işi.
6-Şahbaz: İri doğan kuşu. Çevik ve yiğit.

  32

  

 


32
Önceki                  Sonraki