1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85   HASEDCİLERİ BEYAN EDER

  

  1-Raviler böyle rivayet eylemiş
   Hasûd olanı hikâyet eylemiş
                          2-Vârimiş bir karyede birkaç kişi
                             Komşusuna hased eylemek işi
3-Parasına mülküne bakar imiş
   Ah edip yüreğini yakar imiş
                          4-Derimiş ki bunda bu mal olmasa
                             Olsa fakir böyle hoş-hal olmasa
5-Yıkılıp hanesi sönse ocağı
   Olsa örümcek yuvası bucağı
                          6-Komşunun olmasa mal ve serveti
                             Mahvolup kalmasa asla kuvveti
7-Nâr-i hased kalbini yakmış onun
   Boynuna zincirleri takmış onun
                          8-Hiç düşünmez Hak Tealâ verdi mal
                             Mamur eder onu nice mâh ü sâl
9-Servet ve malı Hüda ihsan eder
   Hased etmeyi hemen şeytan eder
                          10-Mülk Onundur istediğine verir
                               Kimi ihya eder kimi öldürür
11-Mal ve mülkü ân-ı vahidde alır
     Hâsıdın elleri koynunda kalır
                          12-Deme ki komşuda şu var bende yok
                               Kâni olup nimete şükreyle çok
13-El açıp eyle dua ki ya Hüdâ
     Mal ü servet komşulara kıl ata
                          14-Hâsid olup kimseye etme tama’
                               Varid olmuştur ki “zelle men tama”

  

  

  

  1-Hasûd: Hasedci, hased eden.
7-Nâr-ı hased: Çekememezlik ve kıskançlık ateşi
8-Mâh ü sâl: Ay ve yıl
11-Ân-ı vahidde: Bir vakitta, bir anda.
14-Zelle men tama’: Tama’ eden kimse zelil olur.

  30

  

 


30
Önceki                  Sonraki